Privacy Policy

Deze Privacyovereenkomst is van toepassing op de website www.primitivo.be en alle overige marketingcommunicatie beheerd door Brubbels VOF, met maatschappelijke zetel Grensstraat 269, 9032 Wondelgem (Gent), ondernemingsnummer BE 0534.888.979

Door het gebruik van onze diensten en onze website, accepteert de klant het Privacybeleid van Brubbels VOF. Wij kunnen op elk moment het Privacybeleid wijzigen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onder identificatiegegevens die meegedeeld worden aan Brubbels VOF worden begrepen: naam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gsm-nummer en bankrekeningnummer. Wij verzamelen tevens de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om diensten te verlenen aan onze klanten of dienstverlening te verbeteren.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres, ...) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, wachtwoord). Aan de hand van cookies kan u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies stellen ons in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren in het voordeel van de klant alsook met toestemming van de klant.

U kunt cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
  • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen
  • om u nieuwsberichten en promotionele berichten toe te zenden
  • om onze werking en service te evalueren
  • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op een door u ondertekende overeenkomst, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Brubbels VOF deelt met uw toestemming persoonsgegevens, indien dit nodig is om onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht zou zijn.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevens verwerkt. Wanneer derden voor onze rekening handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacy overeenkomst.

Elke partij draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de andere partij bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de andere partij heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de andere partij en haar personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacy overeenkomst.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacy overeenkomst.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Brubbels VOF bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons verwijderd, behalve in geval van een lopend geschil.

 

Wat zijn uw rechten?

Recht van inzage, verbetering en aanvulling: het recht van inzage, verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar [email protected]

Recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen: het recht om persoonsgegevens te wissen kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar [email protected]. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten: wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming op elk moment – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar [email protected]. Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze eveneens richten aan [email protected]. Wij verbinden ons ertoe hier een tijdig gevolg aan te geven.

Indien u vindt dat een van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

 

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen. Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw persoonsgegevens, na het invullen van gebruikersnaam en wachtwoord, o.a. door encryptie via SSL technologie.

 

Datalek

Indien bij u een datalek is gedetecteerd, dient u dit onmiddellijk te melden via [email protected].

 

Respecteren van de regels van gegevensbescherming

Ook u dient de regels met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de wet van 14 april 2016 te respecteren en na te leven. Indien u dit niet doet, is Brubbels VOF hiervoor in geen geval verantwoordelijk. 

 

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze Privacyovereenkomst, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan via [email protected]

 
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »